AXADANA EXECUTIVE SEARCH

Axadana är ett svenskt oberoende rekryteringsföretag. Ett av Sveriges främsta företag inom Headhunting.  


Vårt arbetsområde är rekrytering/Headhunting. Vi arbetar främst med chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Våra rekryteringar omfattar främst styrelseledamöter, företagsledningar, funktionschefer samt specialister inom många olika branscher och områden.


Egna erfarenheter av ledarskapets villkor och krav från olika befattningar på ledningsnivåer i Sverige och i utlandet inom näringslivet i olika branscher och nätverk, bidrar starkt till att ni får en mycket effektiv rekryteringsprocess med Axadana Executive Search. 


Lokalt ägande innebär att vi är helt självstyrande och neutrala aktörer. Axadana Executive Search kan därför alltid utveckla och anpassa våra metoder helt efter kraven från våra kunder och deras olika aktuella situationer. Axadana är kvalitets- och relationsorienterat, aldrig volymdrivet.


Uppdragsgivarna till Axadana Executive Search är framgångsrika och marknadsledande företag, från snabbväxande gasellföretag, mindre och mellanstora lokala företag, till större internationella och multinationella företag. Våra kunder har visat oss stort förtroende via återkommande uppdrag, där vårt mål är att på ett väsentligt sätt bidra till deras framgångar.


Vi tillämpar fast pris för våra uppdragsgivare. Inga uppstartavgifter, mellanavgifter eller löpande kostnader. Vi kräver inte ensamrätt i uppdragen. Ni kan avbryta rekryteringsprocessen eller ändra förutsättningarna helt utan kostnader. Fakturering sker endast vid genomförd anställning. No Cure - No Pay. Kontakt för offert: axadana@live.se


Axadana är ett oberoende svenskt rekryteringsföretag. Vi arbetar som rekryteringskonsulter med uppdrag inom hela området rekrytering, exempelvis chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering. Vi utför krävande rekryteringsuppdrag som Headhunters och är specialister inom området Headhunting. 


Vi arbetar med fokus på specialister, ledare, funktionschefer och styrelseledamöter. Våra uppdragsgivare är gasell-, familje-, mellanstora företag samt stora internationella koncerner och organisationer inom ett flertal branscher för våra olika affärsområden i hela Skandinavien samt delar av Europa och Asien. Välkommen till Axadana.